od 1995 generálny dodávateľ pri výstavbe mobilnej telefónnej siete EuroTel NMT pre východné Slovensko (Základňové stanice a RR trasy v miestach: FNsP Košice, VSŽ, FNsP Prešov, Hôrka - Michalovce, Makovica, Stráž, FNsP Poprad, TÚ Poprad, hotel Patria - Tatry, Lysá, …)
od 1995 výstavba, prevádzka a prenájom telekomunikačných stožiarov v priehradovom, alebo železobetónovom prevedení s vlastnou elektrickou prípojkou a budovou pre umiestnenie technológie. Našimi nájomcami sú: EuroTel, Globtel, rádio KIKS, rádio LUMEN, viaceré zložky Ministerstva vnútra, Benzinol, Múr Cass, požiarnici a rádioamatéri. Pripravuje sa Ministerstvo obrany. Umiestnenie bodov: Hôrka Michalovce, Hradisko Kežmarok, Domaša, Stráž, Makovica. Vo fáze predrealizačnej prípravy sú: Červený breh - Košice, Skalisko - Rožňava a Ščobik - Snina.
od 1995 generálny dodávateľ pri výstavbe FM vysielačov a RR trás Rádia KIKS (7 vysielačov: Košice, Prešov, Michalovce, Kežmarok, Domaša, Stráž, Kamenica nad Cirochou)
od 1996 prevádzka a údržba vysielačov a RR trás Rádia KIKS
od 1997 komplexné riešenie telekomunikačnej infraštruktúry spoločnosti KOMAG a.s. (mikrovlné trunky, G.703, V.35, IP), riešenie siete LAN a WAN s prepojením na komunikačné servre a lokálne telefónne ústredne.
od 1997 komplexné riešenie telekomunikačnej infraštruktúry spoločnosti Auto Gábriel s.r.o. - riešenie siete LAN s prepojením prevádzok na datovej úrovni.
6 / 1998 poverenie (licencia) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na poskytovanie telekomunikačných služieb
od 1998 riešenia LAN / WAN sietí, telekomunikačnej infraštruktúry a pripojenia na internet.
od 1999 výstavba a prevádzka FM vysielača Rádia LUMEN (Hôrka, Michalovce)
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK
Copyright © 2009 RDT Telecom. All rights reserved.